Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » Kuranda’ki 114 Sure İsimleri ve Anlamları

Kuranda’ki 114 Sure İsimleri ve Anlamları

KUR’AN- I KERİM’ DEKİ 114 SURE VE ANLAMLARI

Kur’an-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır. Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir. Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

 

1- FATİHA: Açan                                                        61- SAF: Saf tutup Allah yolunda savaşan

2- BAKARA: Sığır, İnek                                                 62- CUM’A: Toplantı günü

3- AL- İ İMRAN: İmran ailesinden bahseder                     63- MÜNÂFİKUN: Dıştan inanmış, içten inanmayan

4- NİSA: Kadınlar                                                        64-TEĞÂBÛN: Kâr veya zarar ettiğini anlama günü

5- MÂİDE: Gökten inen donanmış sofra                          65- TALÂK: Boşanmak

6- EN’ ÂM: Büyük baş hayvanlar                                    66- TAHRÎM: Haram etmek

7- A’ RAF: Cennet ile cehennem arası sur                      67- MÜLK: Hükümran olan Allah

8- ENFÂL: Ganimet                                                     68- KALEM: Nun, okka, kalem

9- TEVBE: Pişmanlık                                                    69- HAKKA: Hak, hakikat, kıyamet

10- YUNUS: Hz. Yunus                                                 70- MEÂRİC: Yükselme dereceleri

 

11- HÛD: Hidayete eren                                              71- NUH: Nz. Nuh’ u anlatır

12- YUSUF: Hz. Yusuf                                                  72- CİN: Dumansız ateşten yaratılan varlıklar

13- RA’ D: Gök gürültüsü                                             73- MÜZEMMİL: Örtünüp bürünen

14- İBRAHİM: Delille konuşan ve iyiliğe eren                    74- MÜDDESİR: Örtüsüne sarılıp bürünen

15- HİCR: Taş ehli                                                       75- KIYAMET: Kıyamet günü

16- NAHL: Bal arısı                                                      76- İNSAN: Noksan, hatalı

17- İSRÂ: Gece yolculuğu                                             77- MÜRSELÂT: Gönderilenler

18- KEHF: Mağara arkadaşları                                        78- NEBE: Kıyametin haberi

19- MERYEM: Allah’ a dosdoğru kulluk yapan                  79- NAZİÂT: Söküp çıkaran

20- TAHA: Mukatta harf – İşaret – Ya Muhammed             80- ABESE: Yüzünü ekşitti, buruşturdu

 

21- ENBİYA: Peygamberler                                            81- TEKVÎR: Güneşin dürülmesi

22- HAC: Haccı anlatır                                                  82- İNFİTÂR: Yarılmak

23- MÜ’ MİNUN: İnananlar                                             83- MÜTAFFİFÎN: Ölçü, tartı

24- NUR: Yer ve gökleri aydınlatan                                 84- İNŞİKAK: İkiye yarılmak

25- FURKAN: Hakkı batıldan ayıran                                 85- BÜRÛC: Burçlar

26- ŞUARA: Şairler                                                       86- TARIK: Gece çok ışık saçan yıldız

27- NEML: Karınca                                                       87- A’ LÂ: Yüce

28- KASAS: Kıssalar, olaylar                                           88- GÂŞİYE: Dehşetiyle her yeri saran kıyamet

29- ANKEBUT: Örümcek                                               89- FECR: Şafak, tan yerinin ağarması

30- RUM: Romalı, Bizanslılar                                          90- BELED: Belde, şehir

 

31- LOKMAN: Hz. Lokman                                             91- ŞEMS: Güneş

32- SECDE: Secde edenler                                            92- LEYL: Gece

33- AHZÂB: Hizip, grup                                                 93- DUHÂ: Kuşluk vakti

34- SEBE: Bir kavmin adı                                               94- İNŞİRAH: Genişlemek, açılmak, sevinmek

35- FÂTIR: Fıtrat, yaratan                                             95- TİN: Dağ veya incir

36- YASİN: Mukatta harf – Ya Muhammed – Ey insan          96- ALÂK: Aşılanmış yumurta

37- SÂFFÂT: Saf tutan melekler                                     97- KADİR: Değerli, kıymetli

38- SÂD: Sad harfi                                                       98- BEYYİNE: Açık delil

39- ZÜMER: Zümre, topluluk                                         99- ZELZELE: Deprem, sarsıntı

40- MÜ’MİN: İnanan                                                     100- ÂDİYÂT: Koşan atlar

 

41- FUSSİLET: Olayları açıklayan                                    101- KAARİ’ A: Kapı çalan, kıyamet

42- ŞURA: Danışma heyeti                                             102- TEKÂSÜR: Çoklukla övünmek

43- ZUHRUF: Ziynet, altın                                             103- ASR: Yüz yıl, ikindi vakti

44- DUHÂN: Kıyamet dumanı                                          104- HÜMEZE: Alay etmek,

45- CÂSİYE: Diz üstü çöken                                           105- FİL: Hayvanın adı

46- AHKAF: Kum tepeleri                                              106- KUREYŞ: Kavmin adı

47- MUHAMMED: Yerde ve gökte övülen                        107- MÂ’ UN: En küçük hayır

48- FETİH: Başarı, zafer                                                108- KEVSER: Çok nimet, cennette bir ırmak, havuz

49- HUCURÂT: Hücreler, odalar                                    109- KÂFİRÛN: Kâfirler, inkâr edenler

50- KAF: Kaf harfi                                                       110- NASR: Yardım

 

51- ZÂRİYÂT: Rüzgârlar                                                111- TEBBET: Kurusun

52- TUR: Dağın adı                                                       112- İHLÂS: Samimi olmak, dine içten bağlanmak ve

53- NECM: Parlak yıldız                                                 esaslarını sırf Allah için uygulamak

54- KAMER: Ay, ayın ikiye bölünme olayı                         113- FELÂK: Sabah, yarmak

55- RAHMAN: Dünya da bütün mahlûkata acıyan              114- NAS: İnsanlar

56- VAKIA: Vukuat, olay, kıyamet olayı

57- HADÎD: Demir, güç

58- MÜCÂDİLE: Mücadele eden kadın

59- HAŞR: Sürülüp, çıkarılmak

60- MÜMTEHİNE: İmtihana tutulan kadın

“Kuranda’ki 114 Sure İsimleri ve Anlamları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın